Keuringsarts in Zwijndrecht

Voor rijbewijskeuringen en duikkeuringen

Waarom een duikkeuring?

Veiligheid voor uzelf en uw buddy

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico's. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Duiken is een sport, waarbij men zich begeeft op een plaats waar de mens van nature niet hoort. Omdat wij niet op normale wijze onder water kunnen ademen zijn we aangewezen op speciale perslucht-apparatuur. Ook staat ons lichaam onder een druk die hoger is dan wij gewend zijn boven water. Deze en andere factoren hebben invloed op ons lichaam.

Duiken doet u niet alleen maar altijd met een duikpartner (buddy). Het is dus niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van uw buddy dat u gezond en fit te water gaat. U moet tenslotte volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Sommige duikscholen, veelal in het buitenland, vragen u alleen een medische vragenlijst in te vullen. Een vragenlijst alleen kan nooit een keuring vervangen. Alleen een daartoe opgeleide arts kan de vragenlijst interpreteren en aangevuld met de testresultaten de risico’s op de juiste wijze voor u inschatten. Daarnaast is het belangrijk dat een sportduikarts de risico’s aan u uitlegt en u helpt deze te verkleinen. Dit kan soms al met een paar eenvoudige maatregelen.

Wat houdt de keuring in?

Een duikkeuring wordt afgenomen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde. Dit betekent dat bij een keuring gekeken wordt naar uw algehele fysieke toestand en specifiek naar de conditie van uw hartvaatstelsel, longen en keel/neus/oren. Ook wordt er een basale longfunctie-test en eventueel een conditietest gedaan. Een volledige duikkeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Als een conditietest nodig is, duurt de keuring ongeveer 45 minuten. Indien noodzakelijk kan extra onderzoek worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn niet in de tarieven inbegrepen.

Ik ben jaren zelf actief duiker geweest en hoop ervoor te kunnen zorgen dat anderen deze mooie sport veilig kunnen beoefenen!

Veel gestelde vragen

Diverstock
Wordt mijn keuring vergoed?

Een duikkeuring (officieel is dit een sport medisch advies) wordt soms vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het is dan belangrijk dat de keurende arts lid is van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde, hetgeen dokter Postema is.

Wat wordt er onderzocht tijdens een duikkeuring?

Tijdens een duikkeuring wordt beoordeeld of het lichaam in staat is te functioneren onder een hogere atmosferische druk dan normaal en of het dan ook nog kan ademen met een ademautomaat. Daarom wordt met name gekeken naar de gesteldheid van hart, longen, spierkracht en conditie. Maar ook naar neus en oren om de doorgankelijkheid en het trommelvlies te beoordelen.  Een eenvoudige longfunctie wordt verricht en eventueel wordt er een inspanningstest gedaan (Chester Step test) om indirect de vO2max te berekenen.

Hoe vaak laat u zich keuren?

Allereerst altijd vóórdat u uw eerste duik gaat maken!
Omdat uw lichamelijke situatie aan verandering onderhevig is, wordt geadviseerd elke drie jaar een keuring te laten doen. Boven de 50 is het advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde om de keuring jaarlijks te laten doen. Indien een wijziging in uw gezondheid heeft plaats gevonden is het verstandig u weer te laten keuren.

De sportduikarts

Sportduikartsen zijn artsen, werkzaam in alle mogelijke specialisaties, die zich door middel van een aanvullende opleiding tevens hebben gespecialiseerd als sportduikarts. Een sportduikerarts moet deze kennis jaarlijks bijhouden met aanvullende cursussen en trainingen om de certificering te behouden. Een gediplomeerd sportduikarts herkent u aan het lidmaatschap van de NVD.

BIG nr: 69047025801
Gecertificeerd Medical Examiner of Divers (MED-1)
Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: duikgeneeskunde.nl

Logo NVD   

WHATSAPP CURAREZORG