Keuringsarts in Zwijndrecht

Voor rijbewijskeuringen en duikkeuringen

Rijbewijskeuring 75+

STAP 1 VOOR DE AFSPRAAK

Voordat u gekeurd kunt worden, moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Begin hier op tijd mee!

Het advies van het CBR is om hier minstens 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, mee te starten!!

De gezondheidsverklaring kunt u digitaal invullen op www.mijncbr.nl door in te loggen met uw DigiD. Als u het fijner vindt om de Gezondheidsverklaring op papier in te vullen, dan kunt u hem in de meeste gevallen ophalen bij uw gemeentehuis, reken hier wel extra tijd voor!! De kosten van de gezondheidsversklaring zijn € 44,50 en deze moet u aan het CBR betalen. Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld en opgestuurd, ontvangt u van het CBR binnen 4 weken een verwijzing naar de keuringsarts met het bijbehorende keuringsverslag met hierop een zorgdomein-code (ZD-code). U bent nu klaar om een afspraak te maken.

Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust!

STAP2 VOOR DE RIJBEWIJSKEURING 75+

U neemt het volgende mee naar de keuring:

  • De geprinte keuringsformulieren (met de zorgdomein-code) en eventuele hulpformulieren.
  • Een actueel medicatieoverzicht. Deze kunt u aanvragen bij uw huisarts of apotheek.
  • Urinemonster van maximaal 2 uur oud, hoeft niet nuchter. Urinecontainertjes om de urine in te doen zijn te verkrijgen bij uw apotheek, huisarts of drogist. Lukt dit niet dan zal de glucosewaarde met een vingerprik bepaald worden.
  • Een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).
  • Bril en lenzen (met sterkte)

  

STAP 3 TIJDENS DE KEURING

Tijdens de keuring voor het rijbewijs voert de arts een aantal korte testen en onderzoeken uit. De arts vult aan de hand van deze resultaten het keuringsverslag in. Op basis van die informatie bepaalt het cbr of u uw rijbewijs mag verlengen- of behalen. De keuringsarts bepaalt dit dus niet!

Veel gestelde vragen

Medicaltest
Wordt mijn rijbewijskeuring vergoed?

Voor de rijbewijskeuring krijgt u over het algemeen geen vergoeding vanuit de verzekering.

Wat wordt er onderzocht bij mijn
rijbewijskeuring?

De arts bespreekt uw medische voorgeschiedenis, en ook hoe het nu met u gaat. Dit om in te kunnen schatten hoe uw dagelijks functioneren is. Uw ogen en zicht worden onderzocht, daarom is het belangrijk uw bril en of lenzen mee te nemen. Er wordt suiker in de urine of bloed gecontroleerd. Er worden eenvoudige neurologische testen gedaan. Het is belangrijk dat de arts weet welke medicijnen u gebruikt om te kunnen inschatten of deze van invloed zijn op uw rijvaardigheid.

Wat gebeurt er na de keuring?

Na de keuring stuurt de arts de gegevens (bij voorkeur via Zorgdomein, digitaal) naar het CBR. Dan zal een medisch adviseur van het CBR deze gegevens bekijken en beoordelen of er meer onderzoek nodig, of als er genoeg gegevens zijn beoordelen of u rijbekwaam bent. U krijgt dus van het CBR de uiteindelijke uitslag, niet van de keuringsarts.

Wat als ik het niet eens ben met de
uitkomst van de keuring?

De keuringsarts beoordeelt alleen de vragen van het CBR. Als het CBR anders oordeelt dan u had gewenst, kunt u via het CBR in bezwaar en eventueel ook in beroep.

Maak afspraak op tijd

Aangezien de wachttijden bij het CBR lang zijn, is het verstandig om op tijd de keuring aan te vragen!

De keuring duurt gemiddeld 30 minuten inclusief administratie. Mocht er extra tijd nodig zijn (als er extra formulieren nodig zijn) dan kost dit € 25,00 extra.

U kunt meestal binnen een week bij mij terecht.

OPENINGSAANBIEDING

Rijbewijskeuring €50

Duikkeuring

Veiligheid voor uzelf en uw buddy

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico's. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Duiken is een sport, waarbij men zich begeeft op een plaats waar de mens van nature niet hoort. Omdat wij niet op normale wijze onder water kunnen ademen zijn we aangewezen op speciale perslucht-apparatuur. Ook staat ons lichaam onder een druk die hoger is dan wij gewend zijn boven water. Deze en andere factoren hebben invloed op ons lichaam.

Duiken doet u niet alleen maar altijd met een duikpartner (buddy). Het is dus niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van uw buddy dat u gezond en fit te water gaat. U moet tenslotte volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Sommige duikscholen, veelal in het buitenland, vragen u alleen een medische vragenlijst in te vullen. Een vragenlijst alleen kan nooit een keuring vervangen. Alleen een daartoe opgeleide arts kan de vragenlijst interpreteren en aangevuld met de testresultaten de risico’s op de juiste wijze voor u inschatten. Daarnaast is het belangrijk dat een sportduikarts de risico’s aan u uitlegt en u helpt deze te verkleinen. Dit kan soms al met een paar eenvoudige maatregelen.

Wat houdt de keuring in?

Een duikkeuring wordt afgenomen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde. Dit betekent dat bij een keuring gekeken wordt naar uw algehele fysieke toestand en specifiek naar de conditie van uw hartvaatstelsel, longen en keel/neus/oren. Ook wordt er een basale longfunctie-test en eventueel een conditietest gedaan. Een volledige duikkeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Als een conditietest nodig is, duurt de keuring ongeveer 45 minuten. Indien noodzakelijk kan extra onderzoek worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn niet in de tarieven inbegrepen.

Ik ben jaren zelf actief duiker geweest en hoop ervoor te kunnen zorgen dat anderen deze mooie sport veilig kunnen beoefenen!

Veel gestelde vragen

Diverstock
Wordt mijn keuring vergoed?

Een duikkeuring (officieel is dit een sport medisch advies) wordt soms vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het is dan belangrijk dat de keurende arts lid is van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde, hetgeen dokter Postema is.

Wat wordt er onderzocht tijdens een duikkeuring?

Tijdens een duikkeuring wordt beoordeeld of het lichaam in staat is te functioneren onder een hogere atmosferische druk dan normaal en of het dan ook nog kan ademen met een ademautomaat. Daarom wordt met name gekeken naar de gesteldheid van hart, longen, spierkracht en conditie. Maar ook naar neus en oren om de doorgankelijkheid en het trommelvlies te beoordelen.  Een eenvoudige longfunctie wordt verricht en eventueel wordt er een inspanningstest gedaan (Chester Step test) om indirect de vO2max te berekenen.

Hoe vaak laat u zich keuren?

Allereerst altijd vóórdat u uw eerste duik gaat maken!
Omdat uw lichamelijke situatie aan verandering onderhevig is, wordt geadviseerd elke drie jaar een keuring te laten doen. Boven de 50 is het advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde om de keuring jaarlijks te laten doen. Indien een wijziging in uw gezondheid heeft plaats gevonden is het verstandig u weer te laten keuren.

De sportduikarts

Sportduikartsen zijn artsen, werkzaam in alle mogelijke specialisaties, die zich door middel van een aanvullende opleiding tevens hebben gespecialiseerd als sportduikarts. Een sportduikerarts moet deze kennis jaarlijks bijhouden met aanvullende cursussen en trainingen om de certificering te behouden. Een gediplomeerd sportduikarts herkent u aan het lidmaatschap van de NVD.

BIG nr: 69047025801
Gecertificeerd Medical Examiner of Divers (MED-1)
Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: duikgeneeskunde.nl

Logo NVD